Yt-neuvottelut 2020

Yt-neuvotteluopas 2020 | Journalistiliitto

Microsoft Word РYT-neuvotteluopas 2020 ty̦sțversio

6.5.2020 — Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä …

Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vuositilastot 2006–2020 …

Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vuositilastot 2006–2020 syyskuu | SAK

14.10.2020 — Lataa vuosien 2006–2020 yrityskohtaiset tilastot irtisanomisista ja yt-neuvotteluista SAK:n sivuilla.

Lataa vuosien 2006–2020 yrityskohtaiset tilastot irtisanomisista ja yt-neuvotteluista SAK:n sivuilla.

Liikenne- ja viestintävirasto aloittaa yt-neuvottelut | Traficom

Irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vertailut 2007–2020 syyskuu | SAK

Tutustu irtisanomisten ja yt-neuvottelujen vuosikohtaisiin vertailuihin 2007–2020 SAK:n nettisivuilla.

KKO:2020:58 – Korkein oikeus

Liikenne- ja viestintävirasto aloittaa yt-neuvottelut | Traficom

25.11.2020 — Koronan vaikutuksesta viraston tulokertymän ennakoidaan alenevan vuosina 2020–2021, ja pandemian arvioidaan vaikuttavan liikennesektoriin …

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 2.12.2020 lähes koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta, turvata viraston perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat suunnitelmien toteutuessa enintään 120 henkilöön.

Yt-neuvottelut – Palvelualojen ammattiliitto PAM

KKO:2020:58 – Korkein oikeus

13.8.2020 — Kuitenkin neuvottelujen yhdistämistä voitiin puoltaa, jos samaan aikaan käydyissä neuvotteluissa eri työntekijäryhmien kanssa oli samojen …

Yt-neuvottelut Arkisto – Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Yt-neuvottelut – Palvelualojen ammattiliitto PAM

Yt-neuvottelut/ Muutosneuvottelut. Yt-laki muuttui 1.1.2022 ja sen myötä työnantajan on käynnistettävä nk. muutosneuvottelut, jos työnantaja harkitsee yhden …

PAM on palvelualojen työntekijöiden ammattiliitto. Autamme työsuhteen ongelmissa ja kysymyksissä. Jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys.

Uudelleenorganisointiin liittyvät yt-neuvottelut päättyivät …

Yt-neuvottelut Arkisto – Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Blogi: Lomautuksiin liittyvät yt-neuvottelut poikkeusajan koronatilanteessa … Muutoksia lomautusten ilmoitusaikaan ja yt-neuvotteluihin. 1.4.2020 …

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN LAUSUNTO

Uudelleenorganisointiin liittyvät yt-neuvottelut päättyivät päivittäistavarakaupan kolmessa yksikössä

1.7.2020 — Uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22.6.2020 ja tehtävien uudelleenorganisoinnin seurauksena enintään 23 …

Q/A: Yt-neuvottelut ja koronaepidemia – TEME

6.9.2021 — Käydyt yt-neuvottelut koskivat koko henkilökuntaa. Yri- tyksen hallituksen kokouksessa 16.3.2020 päätettiin, että rehtori lomauttaa osan …

Q/A: Yt-neuvottelut ja koronaepidemia | TEME

1.1.2021 — Väliaikaiset lakimuutokset yt-lain osalta ovat päättyneet 31.12.2020. Kun yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, …

Väliaikaiset lakimuutokset yt-lain osalta ovat päättyneet 31.12.2020. Kun yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, yrityksen tulee noudattaa yt…

Keywords: yt-neuvottelut 2020